WERKWIJZE Cagou werkt altijd met een intake gesprek. Enerzijds om te kijken of het klikt, anderzijds om een passend voorstel te kunnen bieden. Cagou biedt dit voorstel in een vrijblijvende offerte aan. Hierin staat een heldere omschrijving van het te bereiken resultaat, een financiële raming, een schatting van het aantal bijeenkomsten en de duur van het traject.

Cagou werkt altijd met maatwerktrajecten en hanteert marktconforme tarieven. Als uitgangspunt wordt een tarief van € 175,- per uur (exclusief BTW en reiskosten) gehanteerd. Voor trainingen en teamsessies wordt een dagdeel tarief gehanteerd van € 750,- (exclusief voorbereidingstijd, BTW en reiskosten).

In overleg met de opdrachtgever wordt, indien nodig, overeengekomen hoe aan de wet DBA kan worden voldaan.

Voor particuliere trajecten wordt zo nodig een aangepast tarief gehanteerd. Cagou bespreekt graag de mogelijkheden.

Cagou opdrachtgevers:

generali generali generali generali generali