Training vergroot kennis en ontwikkelt competenties en vaardigheden. Cagou maakt trainingen op maat en besteedt gericht aandacht aan een blijvende gedragsverandering.

Cagou investeert in blijvende gedragsveranderingen van mensen. De gedachte hierachter is dat blijvende gedragsveranderingen van individuen leiden tot sterkere medewerkers en daardoor tot effectievere organisaties. Bedrijfsresultaten worden behaald door te investeren in mensen.

Cagou formuleert samen met de opdrachtgever de gewenste eindresultaten van de training/workshop; vòòraf is dan ook duidelijk wat de training op gaat leveren. Over het algemeen zullen de trainingen/workshops op maat worden gemaakt, zodat de inhoud perfect aansluit bij de gewenste resultaten. Het programma wordt in nauw overleg met de opdrachtgever samengesteld en kan naast een theoretisch gedeelte bestaan uit het aanleren van vaardigheden/competenties, rollenspelen, theatersport of teambuilding.

Teambuilding Sociaal-communicatieve vaardigheden Competentieontwikkeling