Mediation helpt conflicterende partijen hun conflict zelf op te lossen. Door onafhankelijk en neutraal te blijven ondersteunt Cagou bij het verbeteren van de interactie en de onderlinge communicatie teneinde tot een breed gedragen oplossing te komen.

Cagou ziet mediation als een sociaal proces waarin de mediator als derde partij de deelnemers helpt bij hun inspanningen om het conflict op te lossen en de kwaliteit van hun interactie en onderlinge communicatie te verbeteren. De mediator is de neutrale en onafhankelijke partij die de deelnemers helpt hun situatie beter te begrijpen, helderder te denken en efficiënter te communiceren zodat er uiteindelijk betere beslissingen genomen kunnen worden.

Het resultaat van de mediation hoeft dus niet primair de oplossing van de conflictkwestie te zijn, maar kan -afhankelijk van de vooraf uitgesproken verwachtingen- ook inhouden dat partijen inzicht hebben verkregen in de belangen, mogelijkheden en doelen van zichzelf en de andere partij, verbetering van de onderlinge communicatie en het besef dat partijen serieus en gezamenlijk diepgaand naar de conflictkwestie hebben gekeken.

Onafhankelijke en neutrale conflicthantering