COACHING ondersteunt het onderzoeken van vraagstukken zodat ruimte ontstaat voor het ontdekken van eigen antwoorden. Cagou stimuleert mensen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Cagou werkt vanuit het systeemdenken en de kracht van het onbewuste. In het systeemdenken wordt gezocht naar antwoorden op de vraag hoe het individu/team het dilemma in stand houdt. De theorie van het systeemdenken helpt bij het onderzoeken van de effecten van de context bij het coachen. Cagou gaat op zoek naar terugkerende gedrags- en/of interactiepatronen waarmee het individu/team het probleem in stand houdt. Tegelijkertijd kijkt zij naar de invloed van de directe omgeving en de wijze waarop de omgeving gedrag beïnvloedt.

Een belangrijk uitgangspunt voor het coachen is dat de coach nooit oplossingen kan aandragen voor de dilemma’s van anderen. Cagou is dan ook altijd geïnteresseerd in de vraag waarom iemand zijn eigen antwoorden niet kan vinden. De psychologie van Carl Jung biedt een theoretische basis om te begrijpen waarom mensen (niet) in beweging komen en laat zien hoe de menselijke psyche naar heelheid streeft. Cagou faciliteert het individu/team bij het vinden van de antwoorden die in het individu/team te vinden zijn en zij probeert onbewuste processen zichtbaar te maken.

Individuele, team- en businesscoaching Competentieontwikkeling Loopbaancoaching Zingevings- en levensvragen